Parafínové svíčky vs. sójové svíčky

04.02.2024

1. PŮVOD - ROSTLINNÉ SÓJOVÉ BOBY VS. ROPA

Sójový vosk - sójové boby

  • jsou vyrobeny z rostlinného vosku, konkrétně z sójového oleje. Tento vosk je obnovitelný a biodegradabilní.  Přírodní složení sójového vosku zaručuje, že při hoření nevylučuje svíčka žádné škodliviny.  

Parafínový vosk - ropa

  • vosk se vyrábí z fosilního paliva – ropy vytěžené ze země. Po vytěžení se ropa posílá do rafinerií, kde se poté přemění na hotové produkty, jako je např. mazací olej. Právě z procesu rafinace mazacího oleje vznikají jako vedlejší produkt parafínové vosky a z nich parafínové svíčky. Parafín je amorfní směs vyšších alifatických uhlovodíků.

2. SPALOVÁNÍ 

  • Sójový vosk vylučuje o 90 % méně sazí a hoří o 50 % pomaleji než parafín. Sója je přirozenější a čistší alternativou, což znamená, že vydává méně alergenů.
  • Při hoření parafínové svíčky se do ovzduší uvolňuji toxické těkavé sloučeniny (např. aceton, benzen, toluen), které mohou být karcinogenní. 

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  • Sójový vosk je vyroben ze sójových bobů, ty můžeme považovat za obnovitelný zdroj, a tak jsou sójové svíčky šetrné k životnímu prostředí.  
  • Parafínový vosk, na rozdíl od přírodního sójového vosku, není udržitelný, protože fosilní paliva nelze obnovit. Kromě toho je sójový vosk snadněji biologicky odbouratelný než vosk parafínový